Politikalar

Toplumsal  değer ve Müşteri Memnuniyet politikamız

İçinde yaşadığımız toplumun şartlarına uygun olan mimari projeleri hayata geçirerek, kültürel ve manevi değerlerimizi yok etmeden insanlarla bütünleşik ve sürekli yaşayan projeler inşa ederek topluma fayda sağlamış oluruz. Aynı zamanda projelerimizi söz verdiğimiz tarihten önce bitirerek her zaman müşterilerimizin yanında olduğumuzu da göstermiş oluruz.

İş ve işçi sağlığı ve güvenliği politikamız

Arenka inşaat olarak  yürürlükteki ISG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak ISG şantiyelerimizde ve ofislerimizde çalışan iş arkadaşlarımız için gerekli tüm önlemleri alırız. Ş arkadaşlarımızın bireysel ISG sorumluluklarının farkında olmalarını, ISG ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlarız. Ürün ve müşteri kalitesi kadar çalışanlarının memnuniyetini, sağlık ve güvenliklerine özen göstererek sağlamak Arenka inşaat’ın önce insan anlayışının bir göstergesidir.

Çevre sağlığı ve güvenliği politikamız

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizle ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle iş birliği yaparak ve toplumla iletişim içinde olarak koruyacağımızı,

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faali